O sistema educativo é anacrónico

En 50 años, los sistemas educativos no han cambiado un ápice sus programas y objetivos. ¿Por qué se aburren los niños y niñas en el colegio? ¿Por qué llegan a adultos sin tener idea de sus propios talentos y capacidades?

El líder en educación y creatividad, Ken Robinson, llama en Redes a demoler una educación nacida para y por las sociedades industriales. La sociedad necesita jóvenes creativos y motivados (13/03/11)

Eduardo Punset: Hai moitos anos lin algo teu que me fascinou, porque pensei que ninguén dixera antes algo tan sinxelo e tan certo. Dixeches que elevar os estándares de educación non serve de nada se os estándares en cuestión non son válidos ou son incorrectos. E desde entón, tentei ler todo o que escribiches, como Out of Our Minds, por exemplo. Poderías explicarlles aos teleespectadores o teu punto de vista?

Ken Robinson: A miña experiencia é que a maior parte dos nosos sistemas educativos están desfasados. Son anacrónicos. Creáronse no pasado, nunha época distinta, para responder a retos diferentes. Co tempo, volvéronse cada vez máis limitados. En todas partes do mundo hai intentos de reformar a educación, e un dos grandes mantras é que hai que elevar os estándares. E faime graza, porque por suposto que deberiamos melloralos sempre! pero non serve de nada aumentalos se están equivocados! Por exemplo, na maioría de sistemas, insístese moito en elevar os estándares de matemáticas e de lingua, que por suposto son moi importantes, pero non son o único que conta na educación! As disciplinas artísticas contan, as humanidades contan, a educación física tamén…

ler entrevista completa en Redes ou ver video

Deixa un comentario