Fundación Galicia Sustentable: ferramenta de transformación social

A Fundación Galicia Sustentable é unha organización privada, sen ánimo de lucro, de natureza fundacional constituida no 2008 co propósito de transformar Galicia nunha sociedade sustentable.

Para iso traballa desde diversas frontes (divulgación, investigación e impacto social) para introducir criterios de sustentabilidade na posta en valor dos recursos estratéxicos de Galicia cunha orientación cara a prosperidad social e a eficiencia ambiental.

Saber más

Liñas de traballo

Para sumar esforzos, vontades e recursos, traballamos nas seguintes causas que consideramos fundamentais para unha sociedade sustentable.

AGRICULTURA REXENERATIVA

Precisamos garantir alimentos saudables e protexer o medio de vida das xentes do campo ao tempo que protexemos o entorno.

Estamos enfocados na promoción de prácticas agrícolas sustentables que promovan a saúde do solo, a biodiversidade e a resiliencia dos ecosistemas agrícolas.

O noso obxectivo é fomentar a adopción xeneralizada de prácticas agrícolas rexenerativas, promovendo así a seguridade alimentaria, a resiliencia climática e a conservación dos recursos naturais.

DESCARBONIZACIÓN

O clima é una a emerxencia global e afrontala supón unha oportunidade para un cambio cara unha sociedade máis xusta, saudable e sustentable.

A descarbonización é dunha tarefa crucial na acción fronte ao cambio climático. O noso enfoque céntrase en desenvolver e implementar estratexias innovadoras para reducir as emisións de carbono en diferentes sectores.

DIXITALIZACIÓN PARA O SECTOR PRIMARIO

A tecnoloxía debe ser accesible a todas as persoas. Debe ser un acceso que a poña ao seu servizo a través de utilidades e aplicativos que xorden de necesidades reais da poboación.

Utilizamos tecnoloxías avanzadas para mellorar a eficiencia, a produtividade e a sustentabilidade das actividades agrícolas e gandeiras coobxectivo é a prosperidade nas zonas rurais. Impulsamos a innovación, e o emprendemento e a inclusión dixital para construír comunidades máis prósperas e conectadas.

INSPIRAR O CAMBIO

Buscamos activar un liderado que se traslada aos colectivos e que interiorize de modo consciente a relación directa entre as nosas accións e as consecuencias no entorno. A través de decisións persoais e colectivas podemos conseguir a transformación social que procuramos. Traballamos para aportar ferramentas de información rigorosas e accesibles como medio para conseguir a implicación nun proxecto de futuro compartido.

PROSPERIDADE ENDÓXENA

O noso obxectivo é conseguir que as comunidades sexan protagonistas do seu propio desenvolvemento, valorando e preservando o seupatrimonio natural e cultural, e xerando un impacto positivo a longo prazo na prosperidade e o benestar de todos os seus habitantes.

Neste senso, consideramos que paisaxe é o resultado sobre o territorio do noso estilo de vida. Unha paisaxe con valores demostra unharesponsabilidade activa a nosa relación como sociedade co medio que nos acolle.

RESTAURACIÓN FUNCIONAL DOS ECOSISTEMAS

Buscamos preservar e recuperar a saúde dos ecosistemas desde unha perspectiva funcional promovendo a resiliencia ambiental e facendounha contribución á protección, aproveitamento e goce sustentable dos recursos naturais.

Finca Experimental Galicia Sustentable

A Finca Experimental da Fundación Galicia Sustentable pretende contribuír a un sector primario resiliente a través da validación de tendencias en modelos de xestión sustentables con base tecnolóxica e modelos de negocio de proximidade.

Proxectos destacados

Noroeste Estrella Galicia

Como parte do peche das actividades do Festival no Parque Paseo das Pontes da Coruña organizamos unhas xornadas de actividades para toda a familia que nos achegan á importancia do medio rural e a sustentabilidade.

TEDxGalicia

Evento de divulgación no que as charlas e intervencións non tratan de dar respostas simples senon que buscamos confrontar as nosas propias opinións, queremos o outro punto de vista.

Somos Paisaxe

Somos Paisaxe é unha iniciativa de divulgación que trata de achegar as paisaxes e as persoas a través do re-coñecemento dos elementos que as compoñen, a comprensión das súas dinámicas e procesos e a actuación pola posta en valor do carácter competitivo que teñen as Paisaxes Galegas.

Parladoiros

Un foro no que se dan a coñecer iniciativas e experiencias do rural galego que teñen demostrado aportar un valor engadido e diferencial e que poden servir como exemplo e inspiración para o conxunto da sociedade.

Podemos axudarte a introducir criterios de sustentabilidade no teu proxecto ou organización

001 234 56 78

Have a project for us?
Call us now!

Información de contacto

Travesa de Picaños 27, 15702, Santiago de Compostela

673 681 335

facemos@galiciasustentable.org