Traballamos para promover prácticas agrícolas sustentables, apoiamos a produción local, e fomentamos a educación sobre nutrición consciente.