Finca Experimental

A Finca Experimental Galicia Sustentable nace co propósito de servir como centro de referencia para a transición do sector primario e o medio rural cara á sustentabilidade.

A Finca Experimental Galicia Sustentable é un espazo multifuncional de experimentación, investigación e desenvolvemento de accións cunha marcada compoñente tecnolósica que permitan a tracción de iniciativas que contribúen á dinamización dun medio rural que crea valor en base aos seus recursos endóxenos.

Proxecto de Agricultura Rexenerativa

Levamos catro anos traballando no Concello da Laracha e en colaboración coa Cátedra Hijos de Rivera-UdC de Desarrollo Sostenible para a rexeneración de solo en plantacións intensivas de eucalipto próximas a entidades de poboación. Lugares, nos que tradicionalmente se atopan os mellores solos.

Nunha explicación simplificada, o que fixemos é experimentar con sucesións de cultivos baixo a plantación de eucaliptos buscando a recuperación de macronutrintes fundamentais para a fertilidade do solo. Ao mesmo tempo, a esas sementeiras e plantacións achegóuselles un acolchado realizado con distintos tipos de biomasa de proximidade, incluíndo as propias podas de eucaliptos, que favorecen a incorporación de materia orgánica ao solo.

Fixéronse probas con distintas secuencias de cultivos e mesturas de materia orgánica, polo que obtivemos resultados de laboratorio diversos que, en termos xerais mostran que se conseguiu un incremento de macronutrintes, de carbono e materia orgánica nos solos.

Resultados

Fixéronse probas con distintas secuencias de cultivos e mesturas de materia orgánica, polo que obtivemos resultados de laboratorio diversos que, en termos xerais mostran que se conseguiu un incremento de macronutrientes, de carbono e materia orgánica nos chans.

Os datos confírman a capacidade de incorporación natural de nutrientes ao solo, e os feitos demostran a viabilidade de xerminación e crecemento de determinados cultivos baixo plantación de eucaliptos. Estes resultados abren a porta para continuar investigando combinacións para satisfacer distintos tipos de necesidades, xa sexa de cultivos ou para manter a vida e equilibrio do solo.

A nosa intención é recuperar el máximo suelo posible para la producción de alimentos poren, entretanto o conseguimos é posible unha xestión para o mantemento da vida e fertilidade dos solos das plantacións intensivas de eucalipto.

Solicita os informes

Podes solicitar unha copia dos informes por email en finca@galiciasustentable.org.

Localización

CONCELLO: A Laracha

COORDENADAS: 43°11’39.74”N 8°32’42.67”O

ALTITUDE: 429m

SUPERFICIE: 7Ha

CLASE DE SOLO: Rústico

USO PRINCIPAL: Agrario – Eucaliptal e pradeira