Actualidade

Xuño 22, 201551 “OSNOSOSONS” é un programa para a divulgación musical que permite que músicos de diferentes estilos musicais poidan contar cun vídeclip en lugares de Galicia...

A súa visión das cousas

Especiais

MonterroSON

Por iso, o sábado 27 de Xuño de 2015 organizamos o MONTERROSÓN, un festival moi... Xuño 29, 2015