Fundación Galicia Sustentable, a túa ferramenta de transformación social

A Fundación Galicia Sustentable é unha organización privada, sen ánimo de lucro, de natureza fundacional constituida no 2008 co propósito de transformar Galicia nunha sociedade sustentable.

Para iso traballa desde diversas frontes (divulgación, investigación e impacto social) para introducir criterios de sustentabilidade na posta en valor dos recursos estratéxicos de Galicia cunha orientación cara a prosperidad social e a eficiencia ambiental.

Saber más

Causas

Para sumar esforzos, vontades e recursos, traballamos nas seguintes causas que consideramos fundamentais para unha sociedade sustentable.

Información e coñecemento

Traballamos para aportar ferramentas de información rigorosas e accesibles como medio para conseguir a implicación nun proxecto de futuro compartido.

Sustentabilidade alimentaria

Precisamos garantir alimentos saudables e proteser o medio de vida das xentes do campo ao tempo que protexemos o entorno.

Posta en valor do territorio

A paisaxe é o resultado sobre o territorio do noso estilo de vida. Unha paisaxe con valores demostra unha responsabilidad activa a nosa relación como sociedade co medio que nos acolle.

Cidades e vilas resilientes

As cidades e vilas son vulnerables a impactos severos e serán tanto resilientes cando actúan para estar preparadas ante calquera tipo de obstáculo.

Liderado sustentable

Activar un liderado que se traslada aos colectivos e que interiorize de modo consciente a relación directa entre as nosas accións e as consecuencias no entorno. A través de decisiones personáis e colectivas podemos conseguir a transformación social que procuramos.

Tecnoloxía para as persoas

Achegar a tecnoloxía a todas as persoas que a precisan e poñela ao seu servizo a través de utilidades e aplicativos que xurden de necesidades reais da poboación.

Crise climática

O clima é una a emerxencia global e afrontala supón unha oportunidade para un cambio cara unha sociedade máis xusta, saudable e sustentable.

Finca Experimental Galicia Sustentable

A Finca Experimental da Fundación Galicia Sustentable pretende contribuír a un sector primario resiliente a través da validación de tendencias en modelos de xestión sustentables con base tecnolóxica e modelos de negocio de proximidade.

Proxectos destacados

Noroeste Estrella Galicia

Como parte do peche das actividades do Festival no Parque Paseo das Pontes da Coruña organizamos unhas xornadas de actividades para toda a familia que nos achegan á importancia do medio rural e a sustentabilidade.

TEDxGalicia

Evento de divulgación no que as charlas e intervencións non tratan de dar respostas simples senon que buscamos confrontar as nosas propias opinións, queremos o outro punto de vista.

Somos Paisaxe

Somos Paisaxe é unha iniciativa de divulgación que trata de achegar as paisaxes e as persoas a través do re-coñecemento dos elementos que as compoñen, a comprensión das súas dinámicas e procesos e a actuación pola posta en valor do carácter competitivo que teñen as Paisaxes Galegas.

Parladoiros

Un foro no que se dan a coñecer iniciativas e experiencias do rural galego que teñen demostrado aportar un valor engadido e diferencial e que poden servir como exemplo e inspiración para o conxunto da sociedade.

Podemos axudarte a introducir criterios de sustentabilidade no teu proxecto ou organización

001 234 56 78

Have a project for us?
Call us now!

Información de contacto

Travesa de Picaños 27, 15702, Santiago de Compostela

673 681 335

facemos@galiciasustentable.org

Podemos axudarte?

Se tes unha organización ou proxecto no que podémoos aportar criterios de sustentabilidade non dubides en nos contactar.

Send Message