[two_third]

Que facemos?

[postrevolution layout=10762]
[/two_third]
[one_third_last]

Quen somos?

[toggle title=”Galicia Sustentable”]

Tes chegado ao portal que aglutina as iniciativas da Fundación Galicia Sustentable. Desde aquí podes acceder a cumprida información da nosa actividade e agardamos que te impliques con nos na nosa contribución cara unha Galicia Sustentable, ben sexa a través das nosas iniciativas en marcha ou podesnos propoñer o que consideres que está por facer e que paga a pena que consideremos.

[/toggle]

[toggle title=”A Fundación”]

Galicia Sustentable é unha organización privada, sen ánimo de lucro, de natureza fundacional que se constitúe para introducir criterios de sustentabilidade na posta en valor dos recursos estratéxicos de Galicia cunha orientación ineludible cara a competitividade global e a eficiencia.

[/toggle]

[toggle title=”Causas”]

  • Identidade. Como principal recurso no que sustentar o desenvolvemento de Galicia.
  • Información e transparencia. Ferramentas imprescindibles para conseguir a implicación colaborativa nun proxecto de futuro compartido.
  • Paisaxe e territorio. A paisaxe e o territorio son o resultado do noso estilo de vida. A través deles podemos interpretar a nosa relación como sociedade co medio que nos acolle.
  • Dinamización rural e litoral. Ámbitos que definiron e conformaron a nosa identidade e que hoxe poden volver ser motor socioeconómico de Galicia.
  • Tecnoloxías para as persoas. Achegando a tecnoloxía ás persoas propoñendo o desenvolvemento de utilidades que satisfagan necesidades reais da poboación.

[/toggle]

[toggle title=”Implícate cunha Galicia Sustentable”]

Individualmente ou como organización podes colaborar con nos das seguintes formas:

  • Asiste, difunde e participa das nosas actividades Galicia Sustentable.
  • Colabora no deseño de programas ou proxectos e na súa execución.
  • Apoia e difunde as actividades da Fundación e colabora compartindo noticias, aportacións ou documentos que teñan suscitado reflexións acerca da sustetabilidade.
  • Sponsoriza determinados elementos do noso traballo a través de financiamento directo ou facilitando e cedendo ideas, coñecemento, servicios ou materiais.
  • Fai unha doazón.

[/toggle]
[toggle title=”No teu email e redes sociais”]

A Fundación Galicia Sustentable no FacebookA Fundación Galicia Sustentable no Twitter

Powered by MailChimp[/toggle]
[/one_third_last]